superbasmati.jpg 

ashrafiatta.jpg

 

bikano2plus1free.jpg 

mehranspices.jpg

shan_gingergarlicpaste.jpg

EVENTS !!!!

Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Radish/Muli
Radish/Muli
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Basmati Rice
Shan Basmati Rice
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Jamun
Jamun
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
MEHRAN BASMATI RICE 5 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 5 KG.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Drumstick
Drumstick
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
MEHRAN BASMATI RICE 20 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 20 KG.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Sugar Cane
Sugar Cane
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
MEHRAN BASMATI RICE 10 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 10 KG.
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shaljam
Shaljam
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
SUPER! Asli Basmati 20kg.
SUPER! Asli Basmati 20kg.
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Parwal
Parwal
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
SUPER! Asli Basmati 5 kg.
SUPER! Asli Basmati 5 kg.
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
 
khansella.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg