superbasmati.jpg 

ashrafiatta.jpg

 

bikano2plus1free.jpg 

mehranspices.jpg

Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Parwal
Parwal
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Shaljam
Shaljam
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Jamun
Jamun
Drumstick
Drumstick
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Sugar Cane
Sugar Cane
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg