superbasmati.jpg 

ashrafiatta.jpg

 

bikano2plus1free.jpg 

mehranspices.jpg

Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Jamun
Jamun
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Parwal
Parwal
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Sugar Cane
Sugar Cane
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shaljam
Shaljam
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Drumstick
Drumstick
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Radish/Muli
Radish/Muli
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg