superbasmati.jpg 

ashrafiatta.jpg

 

bikano2plus1free.jpg 

mehranspices.jpg

Yam/Arvi
Yam/Arvi
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Green Mangoes
Green Mangoes
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Drumstick
Drumstick
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Coconut/Narial
Coconut/Narial
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Sugar Cane
Sugar Cane
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Parwal
Parwal
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Jamun
Jamun
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Radish/Muli
Radish/Muli
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shaljam
Shaljam
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg