superbasmati.jpg 

ashrafiatta.jpg

 

bikano2plus1free.jpg 

mehranspices.jpg

Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Radish/Muli
Radish/Muli
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Green Mangoes
Green Mangoes
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Jamun
Jamun
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Parwal
Parwal
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Sugar Cane
Sugar Cane
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Drumstick
Drumstick
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shaljam
Shaljam
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg