superbasmati.jpg 

ashrafiatta.jpg

 

bikano2plus1free.jpg 

mehranspices.jpg

shan_gingergarlicpaste.jpg

EVENTS !!!!

Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
MEHRAN BASMATI RICE 20 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 20 KG.
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Curry Leaves
Curry Leaves
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
MEHRAN BASMATI RICE 10 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 10 KG.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Parwal
Parwal
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
MEHRAN BASMATI RICE 5 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 5 KG.
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Drumstick
Drumstick
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
SUPER! Asli Basmati 20kg.
SUPER! Asli Basmati 20kg.
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Shan Basmati Rice
Shan Basmati Rice
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shaljam
Shaljam
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
SUPER! Asli Basmati 5 kg.
SUPER! Asli Basmati 5 kg.
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Green Mangoes
Green Mangoes
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Sugar Cane
Sugar Cane
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Jamun
Jamun
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
 
khansella.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg