ashrafiatta.jpg

 

Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix




Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.




Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut




Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix




CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S




Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.




Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix




Pumpkin Long
Pumpkin Long




Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.




Coconut/Narial
Coconut/Narial




Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix




Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala




Green Mangoes
Green Mangoes




Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies




Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix




Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix




Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix




Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning




Indian Green Chillies
Indian Green Chillies




Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.




Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala




Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix




Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix




Garlic/Lashun
Garlic/Lashun




FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.




Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix




Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix




Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix




FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.




Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix




Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix




Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix




Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix




Drumstick
Drumstick




Guava/Amroed
Guava/Amroed




Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix




Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala




Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.




Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix




Parwal
Parwal




Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.




Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala




Yam/Arvi
Yam/Arvi




Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh




Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix




Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori




African Mangoes Small
African Mangoes Small




Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix




Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix




Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix




Radish/Muli
Radish/Muli




Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun




Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu




Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix




Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix




Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix




Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.




Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.




CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S




Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.




Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix




Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix




Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda




Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.




Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.




Okra/Bhindi
Okra/Bhindi




Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix




Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix




CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S




Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.




Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran




Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix




Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.




Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix




Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix




Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle




Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.




Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix




Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix




Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix




Surinam Pepper
Surinam Pepper




Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix




Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.




Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.




Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix




Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix




Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.




Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala




Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun




Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix




Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta




Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix




Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix




Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala




Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.




Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.




Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix




Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix




Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu




Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix




Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix




Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning




CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S




Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda




CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S




Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix




Sugar Cane
Sugar Cane




Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix




Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle




Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda




AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.




Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix




Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala




Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix




Curry Leaves
Curry Leaves




Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix




Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix




Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori




Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix




Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix




Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala




Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala




Carrot/Gajar
Carrot/Gajar




Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala




Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix




Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix




Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix




AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.




Jamun
Jamun




Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix




Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.




Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.




Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix




Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.




Shaljam
Shaljam




Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix




Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer




Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.




Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix




Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin




Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix




Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix




Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix




Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.




Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix




Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.




Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala




ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.




AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.




Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella




Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala




Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala




Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.




Welcome to Our Online shop
 
PDF

Browse



rice_main_page.jpg 



AKASH BASMATI RICE 5 KG.

GOOD RICE GOOD PRICE  Product Details...

Average customer rating:
0 stars Total votes: 0


 
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg