ashrafiatta.jpg

 

Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Drumstick
Drumstick
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Sugar Cane
Sugar Cane
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Yam/Arvi
Yam/Arvi
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Parwal
Parwal
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Green Mangoes
Green Mangoes
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shaljam
Shaljam
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Jamun
Jamun
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Welcome to Our Online shop
 
PDF

Browserice_main_page.jpg AKASH BASMATI RICE 5 KG.

GOOD RICE GOOD PRICE  Product Details...

Average customer rating:
0 stars Total votes: 0


 
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg