ashrafiatta.jpg

 

Shaljam
Shaljam
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Parwal
Parwal
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Sugar Cane
Sugar Cane
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Radish/Muli
Radish/Muli
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Drumstick
Drumstick
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Jamun
Jamun
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Curry Leaves
Curry Leaves
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Welcome to Our Online shop
 
PDF

Browserice_main_page.jpg AKASH BASMATI RICE 5 KG.

GOOD RICE GOOD PRICE  Product Details...

Average customer rating:
0 stars Total votes: 0


 
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg