ashrafiatta.jpg

 

Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix




Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella




Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix




Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix




Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.




Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix




Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix




Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix




FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.




Shaljam
Shaljam




Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix




Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala




Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix




Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala




Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.




Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix




Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.




Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala




CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S




Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix




Guava/Amroed
Guava/Amroed




CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S




Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta




Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.




Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix




FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.




Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix




Drumstick
Drumstick




Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix




Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun




Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix




Green Mangoes
Green Mangoes




Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle




Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix




Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix




ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.




CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S




Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix




Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.




Garlic/Lashun
Garlic/Lashun




Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.




Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala




AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.




African Mangoes Small
African Mangoes Small




Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.




Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala




Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix




Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix




Indian Green Chillies
Indian Green Chillies




Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer




Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix




Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda




Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.




Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran




Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix




Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies




Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix




Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.




Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.




Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.




Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala




Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.




Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix




Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix




Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix




Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix




Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix




Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle




Okra/Bhindi
Okra/Bhindi




Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix




Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix




Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.




Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix




Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix




Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning




Curry Leaves
Curry Leaves




Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.




Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix




Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix




Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix




Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix




Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.




Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix




Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix




Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.




Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala




Pumpkin Long
Pumpkin Long




CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S




Radish/Muli
Radish/Muli




Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.




Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix




Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda




AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.




Yam/Arvi
Yam/Arvi




AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.




Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix




Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix




Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.




Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala




Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.




Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.




Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix




Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix




Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu




Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix




Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix




Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix




Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.




Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix




Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut




Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala




Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.




Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.




Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu




Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix




Parwal
Parwal




Surinam Pepper
Surinam Pepper




Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix




Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala




Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala




Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix




Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix




Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori




Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.




Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala




Carrot/Gajar
Carrot/Gajar




Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix




Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix




Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix




Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix




Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala




Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun




Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix




Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning




Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix




Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda




Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix




Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.




Jamun
Jamun




Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix




Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin




Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix




Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix




Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.




Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh




Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix




Sugar Cane
Sugar Cane




Coconut/Narial
Coconut/Narial




CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S




Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix




Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix




Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix




Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori




Welcome to Our Online shop
 
PDF

Browse



rice_main_page.jpg 



AKASH BASMATI RICE 5 KG.

GOOD RICE GOOD PRICE  Product Details...

Average customer rating:
0 stars Total votes: 0


 
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg