ashrafiatta.jpg

 

EVENTS !!!!

Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
MEHRAN BASMATI RICE 10 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 10 KG.
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
SUPER! Asli Basmati 5 kg.
SUPER! Asli Basmati 5 kg.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Basmati Rice
Shan Basmati Rice
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Parwal
Parwal
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
SUPER! Asli Basmati 20kg.
SUPER! Asli Basmati 20kg.
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Drumstick
Drumstick
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Curry Leaves
Curry Leaves
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Sugar Cane
Sugar Cane
Jamun
Jamun
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
MEHRAN BASMATI RICE 5 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 5 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 20 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 20 KG.
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shaljam
Shaljam
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Welcome to Our Online shop
 
khansella.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg