ashrafiatta.jpg

 

Yam/Arvi
Yam/Arvi
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Jamun
Jamun
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Sugar Cane
Sugar Cane
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shaljam
Shaljam
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Drumstick
Drumstick
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Curry Leaves
Curry Leaves
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Guava/Amroed
Guava/Amroed
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Parwal
Parwal
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg