ashrafiatta.jpg

 

EVENTS !!!!

MEHRAN BASMATI RICE 5 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 5 KG.
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Curry Leaves
Curry Leaves
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Basmati Rice
Shan Basmati Rice
MEHRAN BASMATI RICE 20 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 20 KG.
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
Green Mangoes
Green Mangoes
Surinam Pepper
Surinam Pepper
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
MEHRAN BASMATI RICE 10 KG.
MEHRAN BASMATI RICE 10 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Parwal
Parwal
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
SUPER! Asli Basmati 5 kg.
SUPER! Asli Basmati 5 kg.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
SUPER! Asli Basmati 20kg.
SUPER! Asli Basmati 20kg.
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Yam/Arvi
Yam/Arvi
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Radish/Muli
Radish/Muli
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shaljam
Shaljam
Sugar Cane
Sugar Cane
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Drumstick
Drumstick
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Jamun
Jamun
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Welcome to Our Online shop
 
khansella.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg