ashrafiatta.jpg

 

Shan Easy Cook Haleem Mix.
Shan Easy Cook Haleem Mix.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
AKASH BASMATI RICE 20 KG.
Shan Dal Curry Mix
Shan Dal Curry Mix
Mogul Brand 25 kg.
Mogul Brand 25 kg.
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Chicken White Karahi Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Shan Fruit Chaat Seasoning Mix
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Elephant Chakki Gold Atta 10 kg.
Shan Keema Curry Mix
Shan Keema Curry Mix
Mehran Nehari Masala.
Mehran Nehari Masala.
Asli Atta Medium 5 kg.
Asli Atta Medium 5 kg.
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Bombay Biryani Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Shan Tikkiya Kabab Masala Mix
Fish Seasoning Mix
Fish Seasoning Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Aaloo Bhaji Curry Mix
Shan Chaat Masala Seasoning
Shan Chaat Masala Seasoning
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
FALAK BASMATI RICE 5 KG.
Elephant Foot/Suran
Elephant Foot/Suran
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Mehran Tandoori / B.B.Q. Masala
Shan Mango Pickle 1 KG.
Shan Mango Pickle 1 KG.
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
CROWN VEGETABLE SAMOSA'S
Mehran Korma Masala.
Mehran Korma Masala.
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Shan Chicken Tikka B.B.Q Mix
Parwal
Parwal
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Shan Meat & Vegetable Curry Mix
Gourd Round / Loki Kadu
Gourd Round / Loki Kadu
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Shan Chappli Kabab Mix
Shan Chappli Kabab Mix
Mehran Haleem Masala.
Mehran Haleem Masala.
Mehran Vegetable Masala.
Mehran Vegetable Masala.
African Mangoes Small
African Mangoes Small
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Shan Punjabi Yakhni Pilau Mix
Mehran Chicken Masala
Mehran Chicken Masala
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Shan Kashmiri Rogan Josh Curry Mix
Coconut/Narial
Coconut/Narial
Shan Biryani Masala Mix
Shan Biryani Masala Mix
Mehran Chapli Kabab Masala
Mehran Chapli Kabab Masala
Asli Atta Medium 10 kg.
Asli Atta Medium 10 kg.
Radish/Muli
Radish/Muli
Pumpkin Long
Pumpkin Long
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Gulab Jamun Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Seekh Kabab Mix
Shan Liver Curry Mix
Shan Liver Curry Mix
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
AKASH BASMATI RICE 10 KG.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mogul Brand Brown 5 kg.
Mehran Shami Kabab Masala
Mehran Shami Kabab Masala
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Mogul Brand Chakki 10 kg.
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Kat-a-Kat Curry Mix
Shan Pakora/Bhajia Mix.
Shan Pakora/Bhajia Mix.
CROWN VEG. SAMOSA'S
CROWN VEG. SAMOSA'S
Shan Beef Biryani Mix
Shan Beef Biryani Mix
Mehran Choley Masala.
Mehran Choley Masala.
Elephant Chakki Gold Atta
Elephant Chakki Gold Atta
Surinam Pepper
Surinam Pepper
Mehran Paya Masala.
Mehran Paya Masala.
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
CROWN CHICKEN SAMOSA'S
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Punjabi Pullao Masala
Mehran Kheer Mix
Mehran Kheer Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Shan Murgh Cholay Curry Mix
Gourd Long / Loki Kadu
Gourd Long / Loki Kadu
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta Medium 10 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Elephant Atta 25 kg.
Sugar Cane Cut
Sugar Cane Cut
Shan Lahori Fish Mix
Shan Lahori Fish Mix
Shaljam
Shaljam
Ginger/Adrakh
Ginger/Adrakh
Mehran Tikka Masala
Mehran Tikka Masala
Brinjal Long/ Bhegun
Brinjal Long/ Bhegun
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Chicken Handi Curry Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Pani Puri Masala Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Stew Dopiaza Curry Mix
Shan Egg Seasoning Mix
Shan Egg Seasoning Mix
CROWN MEAT SAMOSA'S
CROWN MEAT SAMOSA'S
Shan Kheer Mix
Shan Kheer Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Shan Butter Chicken Curry Mix
Green Mangoes
Green Mangoes
Shan Kofta Curry Mix
Shan Kofta Curry Mix
Mogul Brand 10 kg.
Mogul Brand 10 kg.
Shan Rasmalai Mix
Shan Rasmalai Mix
Gourgettes/Tori
Gourgettes/Tori
Shan Chillie Pickle
Shan Chillie Pickle
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Mehran Karahi Fry Gosht Masala.
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Chicken Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Sindhi Biryani Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Shan Chicken Jalfrezi Curry Mix
Garlic/Lashun
Garlic/Lashun
Shan Chicken Curry Mix
Shan Chicken Curry Mix
Rawit/Green Chillies
Rawit/Green Chillies
Shan Chicken Broast Mix
Shan Chicken Broast Mix
Shan Dahi Bara Mix
Shan Dahi Bara Mix
Mehran Pullao Biryani Masala
Mehran Pullao Biryani Masala
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Shan Mixed Pickle 1 KG.
Curry Leaves
Curry Leaves
Shan Tandoori Chicken Mix
Shan Tandoori Chicken Mix
Squash/Punjabi Tinda
Squash/Punjabi Tinda
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
FALAK BASMATI RICE 10 KG.
Shan Tikka Boti Mix
Shan Tikka Boti Mix
Shan Haleem Masala Mix
Shan Haleem Masala Mix
Snake Gourd - Chichinda
Snake Gourd - Chichinda
Mehran Achar Gosht Masala.
Mehran Achar Gosht Masala.
Shan Fish Biryani Mix
Shan Fish Biryani Mix
Indian Gourd/Tindori
Indian Gourd/Tindori
Jamun
Jamun
Shan Shami Kabab Mix
Shan Shami Kabab Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Shan Karahi/Fry Gosht Curry Mix
Carrot/Gajar
Carrot/Gajar
Shan Paya Curry Mix
Shan Paya Curry Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Lahori Charga Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Nehari Curry Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Meat Curry Masala Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Kunna Matka Gosht Curry Mix
Shan Pilau Biryani Mix
Shan Pilau Biryani Mix
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
AKASH BASMATI RICE 5 KG.
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Pav Bhaji Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Chicken Ginger Curry Mix
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Hyderabadi Mixed Pickle
Shan Curry Powder Mix
Shan Curry Powder Mix
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Shahi Haleem Mix.
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Shan Chana Chaat Seasoning Mix
Mehran Qeema Masala
Mehran Qeema Masala
Bitter Gourd / Karella
Bitter Gourd / Karella
Mogul Brand 5 kg.
Mogul Brand 5 kg.
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Tikka Seekh Kabab Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Chana Masala Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Shan Achar Gosht Curry Mix
Sugar Cane
Sugar Cane
Mogul Brand Brown 25 kg.
Mogul Brand Brown 25 kg.
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Bihari Kabab Mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Chicken White Korma mix
Shan Korma Curry Mix
Shan Korma Curry Mix
Brinjal Small Round/Bhegun
Brinjal Small Round/Bhegun
Mehran Chaat Masala.
Mehran Chaat Masala.
Drumstick
Drumstick
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
ROZANA BASMATI RICE 20 KG.
Guava/Amroed
Guava/Amroed
Mehran Fish Masala
Mehran Fish Masala
Shan Pasanda Curry Mix
Shan Pasanda Curry Mix
Mehran Sindhi Biryani Masala
Mehran Sindhi Biryani Masala
Kinoo/Mandarin
Kinoo/Mandarin
Sweet Olives/Beer
Sweet Olives/Beer
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Seekh Kabab Masala
Mehran Kofta Masala
Mehran Kofta Masala
Asli Atta 32 kg.
Asli Atta 32 kg.
Shan Mutton Biryani Mix
Shan Mutton Biryani Mix
Indian Green Chillies
Indian Green Chillies
Shan Vegetable Curry Mix
Shan Vegetable Curry Mix
Yam/Arvi
Yam/Arvi
Squash/Desi Tinda
Squash/Desi Tinda
Okra/Bhindi
Okra/Bhindi
Shan Roast Masala Mix
Shan Roast Masala Mix
Mehran Bombay Biryani Masala
Mehran Bombay Biryani Masala
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Dahi Bara Chaat Seasoning
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Chops/Steaks Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Shan Achar/Pickle Seasoning Mix
Welcome to Our Online shop
 
falak_basmati_rice_banner.jpg
shaheenlogo.jpg
supermithai.jpg